Sustainable Development Goals in vastgoed, Duurzame Transformatie in vijf thema’s

 In Blog

De Sustainable Development Goals zijn goed toe te passen in de gebouwde omgeving. Aan de hand van vijf thema’s zal worden uitgelegd hoe gebouwen een grote rol spelen in de duurzame transformatie naar het jaar 2030.

Bram van der Smagt heeft voor Kernwaarde Groen onderzocht welke van de ontwikkelingsdoelen het meest relevant zijn voor vastgoed en hoe Kernwaarde Groen  bijdraagt aan het halen van deze doelen in projecten.

17 Ontwikkelingsdoelen om de wereld te transformeren

Het VN-verdrag uit 2015 spreekt over vijf domeinen die van cruciaal belang zijn om de wereld duurzaam te transformeren. Dit zijn Mens, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap. Deze vijf domeinen zijn vertaald in 17 ontwikkelingsdoelstellingen:

SDG’s in vastgoed

Zeventien doelen uitwerken met 169 targets is een enorme klus. Daarom is het nodig om het werk in kleine delen te verdelen. Kies eerst een stuk of vijf SDG’s uit waar je op gaat focussen. Dit wordt aanbevolen in het SDG kompas. Uit het onderzoek is gebleken dat de volgende SDG’s het meest relevant zijn voor de gebouwde omgeving.

De belangrijkste SDG's volgens vastgoedprofessionals

Na de targets en indicatoren van deze SDG’s te hebben vergeleken zijn er vijf thema’s te onderscheiden. Deze thema’s zijn: Uitstoot, Gezondheid, Materiaalgebruik, Klimaat Adaptatie en Behoud Culturele Waarde.

Uitstoot

Het verminderen van de CO2 is misschien wel het bekendste stokpaardje in het duurzaam inrichten van de samenleving.  Om de temperatuurstijging in toom te houden (maximaal 1,5 graad) moet de gebouwde omgeving in 2050 omgerekend twee-derde minder energie gaan gebruiken (oftewel: Paris Proof). De grootste uitstoot van CO2 door vastgoed komt namelijk vrij bij het opwekken van energie die gebruikt wordt in gebouwen. Energie neutrale gebouwen realiseren, bijvoorbeeld volgens De Nieuwe Norm, leidt tot gezonde, comfortabele kantoren die geen CO2-uitstoot meer hebben

SDG 7 gaat over het beschikbaar maken van schone en duurzame energie. SDG 13 gaat over het halen van de doelen gesteld in het Parijs Akkoord.

Uitstoot gaat echter niet alleen om CO2 maar ook over stoffen als stikstof en fijnstof die vrijkomen bij productie of vervoer . Door slim gebruik te maken van materialen met: een lagere productie uitstoot, lokale leveranciers en lange levensduur kunnen gebouwen ook invloed hebben deze uitstoot.

SDG 11 heeft targets met betrekking tot negatieve effecten van steden en materialen.

Kernwaarde Groen heeft veel ervaring met het verminderen van de uitstoot van de gebouwen. Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen? De eerste stap is inzichtelijk te krijgen hoeveel u gebruikt (en dus uitstoot). Een energielabel is hiervoor een goede eerste stap. Wilt u verder gaan? Dan hebben wij een ruim aanbod van een Maatwerkadvies tot een Roadmap naar een Paris Proof of energie-neutraal gebouw.

Gezondheid

Gezondheid is een thema dat steeds belangrijker wordt in gebouwde omgeving. Zeker nu met het COVID-19 virus is het een actueel onderwerp.

Target 3.3 gaat over het verminderen van slachtoffers van overdraagbare ziektes.

Een gezond binnenklimaat zorgt niet alleen voor een betere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Het draagt ook bij aan het welzijn en comfort van de gebruiker(s). Een gebouw heeft een positieve invloed op de tevredenheid en prestaties van de mensen die daar verblijven, als de binnenmilieuomstandigheden qua lucht, licht, geluid en temperatuur zeer goed zijn.

Target 3.9 gaat onder andere over gezondheid door binnenlucht.

Kernwaarde Groen geeft opdrachtgevers advies hoe zij het beste Gezondheid, Energie & Productiviteit in gebouwen kunnen verbeteren. Voor Eigenaren en Gebruikers realiseren wij gezonde en duurzame gebouwen. BREEAM-NL, De Nieuwe Norm en de WELL Building Standard zijn voorbeelden waarmee wij dit realiseren.

Materiaalgebruik

De meeste grondstoffen zijn niet oneindig beschikbaar. De juiste keuze van materialen en producten wordt dus steeds belangrijker. Qua materiaalgebruik kijken de SDG’s vooral naar het verminderen van verspilling (afval). Door het voorkomen van verspilling en de levensduur en flexibiliteit van producten mee te nemen in het ontwerp kunnen grote stappen worden gezet.

Target 12.2 noemt het verminderen van verspilling en het duurzaam beheren van grondstoffen.

Circulair bouwen is misschien wel de grootste uitdaging van de gebouwde omgeving de komende jaren. Kernwaarde Groen helpt u hier graag mee verder. Wij kijken onder andere naar of materialen en installaties echt nodig zijn. Bijvoorbeeld door het toepassen van een ruw en fijn klimaat binnen gebouwen kunnen we zorgen dat er minder grote installaties nodig zijn. Een goed voorbeeld van slim omgaan met materiaal.

Klimaat Adaptatie

In Nederland zorgt het veranderende klimaat o.a. voor oververhitting in steden, droogte, hevige regenbuien en de stijging van de zeespiegel (Klimaatscenario’s van het KNMI). Stedelijke adaptatiemaatregelen zoals groene daken en waterpleinen kunnen veel toevoegen aan het ‘resilient’ maken van steden. Ook aanpassingen in gebouwen zoals een grijswatersysteem of opvangen van regenwater kunnen zorgen voor minder heftige gevolgen van droogte. Qua gezondheid spelen gebouwen ook een rol als je kijkt naar oververhitting door het Hitte Eiland Effect. Door het plaatsen van witte daken en groene elementen is de kans op oververhitting in de zomer kleiner.

SDG 11  (11.5) en SDG 13 (13.1) hebben specifieke targets voor het voorbereiden van steden en gebouwen op het veranderende klimaat.

Behoud Cultureel Erfgoed

De SDG’s gaan in op het beschermen van cultureel erfgoed. Bij onze projecten in Amsterdam en Den Haag maken we monumentale panden klaar voor de toekomst! Door onze plannen kunnen we nog lang genieten van dit erfgoed. In Nederland zijn er bijna 62.000 Rijksmonumenten en nog veel meer gemeentelijke monumenten die klaargestoomd moeten worden voor een duurzame, aardgasvrije en gezonde toekomst. Kernwaarde Groen heeft hier al ervaring mee opgedaan en helpt u graag verder.

Het behoud van cultureel en natuurlijk erfgoed wordt genoemd in target 11.4

Sparren of kopje koffie

Wilt u ook bijdragen aan een duurzame transformatie? Kernwaarde Groen helpt u graag op weg. Wij beschikken over de kennis om te vertellen wat de ontwikkelingsdoelen zijn en hoe u hier met uw gebouw(en) aan kunt bijdragen. Door contact op te nemen zet u gelijk een belangrijke stap in het halen van SDG 17! Neem gerust contact op, wij zorgen voor een heerlijke kop koffie.

Recommended Posts
Bouwmanagement Amsterdam Kernwaarde Groen luchtdicht bouwen