Kernwaarde Groen werkt in Den Haag: Duurzaam Onderhoudsplan voor Stichting Diemensie

 In Blog

Sinds begin maart is Kernwaarde Groen begonnen met een mooi project in haar thuisstad Den Haag! Wij laten u kennis maken met het prachtige monumentale gebouw en laten zien wat Kernwaarde Groen kan betekenen bij het duurzaam onderhouden van een gebouw.

Maak kennis met het gebouw

Het pand aan de Van Diemenstraat 202 is in 1889 gebouwd als een industrieschool voor meisjes. Het gebouw onderscheidt zich voornamelijk door de prachtige voorgevel en de hoge verdiepingen. Van die hoge verdiepingen wordt slim gebruik gemaakt door met behulp van vlonders extra kantoorruimte te creëren. Sinds 2005 is het gebouw  in bezit van Stichting Diemensie en huist op dit moment drieëntwintig kleine bedrijven. Het gebouw is daarnaast een gemeentelijk monument. Dit betekent dat het gebouw wordt gezien als algemeen belang voor de gemeente Den Haag. Het is erg mooi dat we, als een in Den Haag gevestigd bedrijf ,bij mogen dragen aan dit algemeen belang.

Aanzicht vanaf de Van Diemenstraat (D. Valentijn 2010/2011)

Wat gaan we doen?

Wij zullen een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan op gaan stellen, afgekort een DMJOP. Een Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) is al langer vaste kost voor bijvoorbeeld VvE’s. Het wordt gebruikt om verwachte kosten inhoudelijk te krijgen. Als Kernwaarde Groen voegen we hier het label duurzaam aan toe om met het plan ook bij te dragen aan de Klimaatdoelen. Aangezien het gaat om een gebouw met monumentale status zijn onze handen wat meer gebonden dan bij andere projecten. Een mooie uitdaging!

Hoe maak je een DMJOP?

Maak een MJOP en voeg de Duurzaamheid eraan toe!

Hoe maak je een MJOP?

Met het volgende stappenplan kan worden aangehouden om een MJOP op te stellen.

 1. Inventariseren eigenschappen gebouw (Bouwtekening, plattegronden, doorsnedes, installaties)
 2. De huidige staat van het gebouw inspecteren
 3. Inventariseren van gedaan onderhoud
 4. Inventariseren/inschatten van toekomstig onderhoud
 5. Kosten van onderhoud bepalen
 6. Verwerken in een plan met een duur van meestal 15 jaar

Door het volgen van deze stappen kan het MJOP worden opgesteld en komt er een overzicht van de geschatte onderhoudskosten voor de komende jaren. Het MJOP is dan af en er kan gekeken worden naar het verduurzamen.

Detail op de gevel (D. Valentijn 2010/2011)

Hoe voeg je duurzaamheid toe aan een MJOP?

Nu het MJOP af is kan de duurzaamheid worden toegevoegd aan het plan.

Een methode hiervoor is met behulp van een toekomstvisie. Bedenk hoe het pand er over 15 jaar uit moet zien. Dit wordt de stip aan de horizon waar naar toe kan worden gewerkt. Door te kijken wat er moet veranderen kom je er achter welke duurzame maatregelen er kunnen worden genomen. Zet hoog in! Maatregelen schrappen is uiteindelijk makkelijker dan toevoegen.

Door deze maatregelen naast het klassieke MJOP te leggen kunnen strategische momenten worden gekozen om de aanpassingen door te voeren. Hier wordt onder andere gekeken naar het Natuurlijke Moment.

Het Natuurlijke Moment

Met het oog op circulariteit en materiaalgebruik is het duurzaam om dingen pas te vervangen als dit nodig is. Er wordt gekeken naar het natuurlijke moment. Is een lamp bijvoorbeeld aan vervanging toe, kijk dan naar mogelijke duurzamere opties. Alles meteen vervangen zou goed zijn voor het energieverbruik maar minder voor het materiaal gebruik. Een goede balans vinden is dus cruciaal.

De voordelen van een duurzaam onderhoudsplan

Het meenemen van duurzame maatregelen in het meerjarenonderhoudsplan zorgt niet alleen voor een duurzamer gebouw maar levert ook geld op en zorgt voor een gezonder binnenklimaat.

Enkele voordelen van het een duurzaam onderhoudsplan zijn volgens het RVO:

 • Lagere exploitatielasten
 • Zichtbare besparing op de energiekosten
 • Een waardevaster gebouw
 • Een prettiger verblijf- en werkklimaat,
 • Een lager ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit
 • Levensduur verlenging van het gebouw
 • Imago- of identiteitsverbetering

Als Kernwaarde Groen voegen we hier graag de volgende voordelen aan toe.

 • Vermindering CO2 uitstoot
 • Efficiënt gebruik van materialen
 • Conform de gemaakte en verwachte duurzame beleidsplannen (Den Haag 2030, ParisProof, Sustainable Development Goals)

Toekomstbestendig

Door een plan voor meerdere jaren te maken kun je rekening houden met toekomstige veranderingen in het beleid. Den Haag wil bijvoorbeeld aardgasvrij zijn in 2030. Dit is al over 10 jaar! Het is dus essentieel om goed te plannen zodat de juiste financiering en plannen beschikbaar zijn.

Ook het ParisProof maken van gebouwen kan kosten met zich meebrengen. Door goed vooruit te plannen en te kijken naar natuurlijke momenten kunnen we ook met monumentale panden toe werken aan de klimaatdoelen van Parijs.

Ook kijken wij naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (zie ook onze blog hierover). Met het DMJOP zien wij dat we vooral meewerken aan het halen van SDG 7 (Betaalbare en Duurzame Energie), SDG 12 (Verantwoorde productie en consumptie) en SDG 13 (Klimaatactie).

Kernwaarde Groen kijkt uit naar deze uitdaging en is vast besloten om dit mooie pand over meerdere jaren klaar te maken voor de toekomst.

Sparren met Kernwaarde Groen

Heeft u vragen over het verduurzamen van monumentale panden of het opzetten van een Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan? Wij helpen u graag! Neem dus gerust contact met ons op. Wij laten u graag zien wat er mogelijk is, onder het genot van een heerlijke kop koffie.

Recommended Posts
herontwikkeling aardgasvrij