Gaan wij uw gebouw Paris Proof maken?

 In White paper

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen, zullen we de CO2-uitstoot van gebouwen drastisch moeten verminderen. Dat betekent dat veel meer gebouwen in Nederland snel moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd.

Om de transitieplannen voor de gebouwde omgeving te versnellen, ontwikkelt Dutch Green Building Council een verduurzamingsprogramma voor bestaand vastgoed.

Een kantoor dat jaarlijks niet meer dan 50 kWh/m2 verbruikt, mag zich in de ogen van het Deltaplan Duurzame Renovatie voorlopig een Paris Proof kantoorgebouw noemen. Voor het totale energiegebruik, dus voor het gebouwgebonden en gebruikersdeel samen. Kantoren die gemiddeld niet meer dan 50 kWh per m2 per jaar gebruiken, stoten in 2050 geen CO2 meer uit op basis van de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Gebouwen die dat kunnen aantonen kunnen in de toekomst van de DGBC het predicaat ‘Paris proof’ krijgen.”

In onze blog “Waarom BENG of volgens #deNieuweNorm renoveren?” zijn we al even in gegaan op BENG, DeNieuweNorm en Paris Proof. In het Deltaplan Duurzame Renovatie lees ik over de “De route naar Parijs”. Bijv. punt 2. Ontwikkelen van een meetlat voor ‘Paris Proof’ utiliteitsgebouwen en punt 7. Tools ontwikkelen die praktische handvatten geven voor een duurzame renovatie.

Een meetlat is al ontwikkeld in de markt; kijk eens naar “De Nieuwe Norm” van Kantoor vol Energie. In het kort De Nieuwe Norm:

  • Energiegebruik van het kantoorvan 35 kWh/m2 per jaar.
  • Gebruikersenergie gaat uit van maximaal 15 kWh/m2 per jaar.
  • De Nieuwe Norm gaat uit van 100% duurzaam opgewekte energie.

Een kantoor dat aan De Nieuwe Norm voldoet levert 15 kWh/m2 per jaar extra energie, zodat ook de gebruiksenergie is afgedekt. Immers, een energiezuinige gebruiker heeft aan 15 kWh/m2 per jaar voldoende en hoeft dus geen extra energie meer in te kopen. Zo faciliteert én stimuleert het kantoor de gebruiker om energieneutraal te werken.

En praktische handvaten hebben we bij Kernwaarde Groen ook al ontwikkeld:

  • Wij zorgen voor een gebouw waarin de processen die het de mens naar zijn de zin maken zo min mogelijk energie nodig hebben.
  • De zon binnenlaten voor licht en warmte;
  • De warmte binnenhouden door goede isolatie en kierdichting;
  • De zonnewarmte buiten houden voordat het binnen te warm wordt;
  • Natuurlijk ventileren als het kan, balansventilatie als het moet, maar dan naar behoefte, stil en zeer energie zuinig;
  • Verlichting met de zon als het kan, kunstlicht als het moet;
  • Automatisering van processen met aandacht voor het energiegebruik en daarnaast efficiënter dan nu gangbaar.

Hierboven heb ik het express luchtig en duidelijk omschreven.
Maar voor de techneuten onder ons hebben we het dan over bijvoorbeeld triple glas, Verwarming/koeling via vloer en “snelle” stralingsplafonds, opwekking met bodem warmtepomp brijn/water, Ellipz Lighting LED, in de kantoren geen 230 Volt maar gelijkstroom laagspanningsnet, ZigZagsolar gevels met PV-cellen, Enerphit van de schil verlaagt verwarmingsvraag naar 4 kWh/m2, Krios O2 ventilatieplafond en hybride ventilatie; natuurlijk als het kan, HR WTW als het moet.

Paris Proof is het thema van Dutch Green Building Week in 2018.
Misschien zal ik in de Dutch Green Building Week (DGBW) eens wat dieper in gaan hoe we de bestaande gebouwen Paris Proof kunnen realiseren.
Als daar vraag naar is hoor ik het graag!? Dan organiseren we een kennis sessie in de DGBW.

Uitnodiging:
Graag gaan we met u de uitdaging aan om uw gebouw “Paris proof” te maken.
Neem gerust contact met mij op of kom eens langs voor een kop koffie.

Robert Sengers | Kernwaarde Groen

DGBC
De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. Ook beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen, sloopprojecten en gebieden te beoordelen.

Recommended Posts