Duurzame huisvesting heeft meerwaarde voor kantoorgebruiker

 In Nieuws, White paper

Duurzame huisvesting heeft meerwaarde voor kantoorgebruiker.

Onder kantoorgebruikers en huisvestingbeslissers is de vraagstelling naar de meerwaarde van duurzame huisvesting onderzocht.

De BREEAM NL In-Use als duurzaamheidsmeter heeft hierbij centraal gestaan. Het onderzoek had als doel om antwoord te krijgen op een tweeledige vraag:

  1. Wat is de meerwaarde van duurzame huisvesting ten opzichte van niet‐duurzame huisvesting voor de Kantoorgebruiker?
  2. En, als er een meerwaarde is, waar bestaat deze meerwaarde dan uit?

 

Huisvesting algemeen

Naast specifieke vragen over duurzaamheidsaspecten, zijn er in de enquête vragen over huisvesting in het algemeen gesteld. Uit de beantwoording blijkt indirect het belang van duurzaamheid. En of die aspecten een meerwaarde voor de kantoorgebruiker hebben. 

Duurzaamheidsambities

86% van de respondenten geeft in de enquête aan dat de organisatie waarvoor ze werkzaam zijn de ambitie heeft om te verduurzamen. Deze groep wil daarmee een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving of het verbeteren van de productiviteit van haar medewerkers. Dit door een verbetering van de gezondheid en het comfort binnen de huisvesting. Uit deze resultaten is te concluderen dat het verbeteren van de productiviteit van de medewerkers als een meerwaarde wordt gezien van duurzame huisvesting. Verder kan ook geconcludeerd worden dat het leveren van een bijdrage aan een duurzame samenleving als een meerwaarde wordt gezien, in de vorm van het verbeteren van het imago van de organisatie.

Kennis

De grote meerderheid van de respondenten uit een ándere branche dan de bouw- en vastgoedbranche weet niet wat de BREEAM NL beoordelingsmethodiek is. 76% van de respondenten is zelfs niet op de hoogte van de duurzaamheidsprestatie van hun huidige huisvesting.

Gezondheid en Energie

De duurzaamheidsaspecten ‘een verbetering van de gezondheid en comfort van de medewerkers’ en de ‘verlaging van het energieverbruik’ zijn de duurzaamheidsaspecten die met kop en schouder boven de rest van de duurzaamheidsaspecten uitsteken als het gaat om de bereidheid van huisvestingbeslissers tot het betalen van een hogere huurprijs voor de verschillende duurzaamheidsaspecten.

Dit zijn harde bewijzen dat de verhoging van de productiviteit van de medewerkers en een verlaging van de energiekosten en lagere servicekosten door de respondenten als meerwaarde van duurzame huisvesting ten opzichte van niet-duurzame huisvesting wordt gezien.

63% van de respondenten die binnen de organisatie bevoegd zijn tot het nemen van beslissingen op het gebied van huisvesting heeft aangegeven bereid te zijn een hogere huurprijs te betalen voor een duurzame huisvesting ten opzichte van een niet-duurzame huisvesting. De gemiddelde verhoging welke zij bereid zijn te betalen bovenop de huurprijs is ongeveer 4,25 %. Dit resultaat geeft het bewijs dat huisvestingbeslissers, van mening zijn dat een duurzame huisvesting een meerwaarde biedt ten opzichte van niet-duurzame huisvesting: een kantoorgebruiker is immers enkel bereid een hogere huurprijs voor de huisvesting te betalen als het iets oplevert.

Conclusie

Uit de resultaten van het onderzoek kan de conclusie getrokken worden dat een duurzame huisvesting een meerwaarde biedt voor de kantoorgebruiker ten opzichte van niet-duurzame huisvesting. Deze meerwaarde bestaat voornamelijk uit:

–              Een verbetering van de productiviteit van de medewerkers van de organisatie;

–              Een verbetering van het imago van de organisatie;

–              Een verlaging van de servicekosten of een grotere service voor dezelfde servicekosten.

 

Infographic

De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn ook grafisch weergegeven in een Infographic. Het zou heel fijn zijn als de Infographic gedeeld wordt op social media. Het is namelijk de missie van Kernwaarde Groen om kennis te delen en zo bij te dragen aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en dan met name bij bestaande kantoren. Al vast bedankt !

De “infographic – Meerwaarde Duurzame Huisvesting” is hier te downloaden.

KER001b-03g_Duurzame-Huisvesting-Deel-1

 

Over het onderzoek

Jimmy Koolmoes voerde dit afstudeerproject uit in opdracht van Kernwaarde Groen. Juli 2014 studeerde Koolmoes met zeer goede beoordeling (9) af in Bouwmanagement en Vastgoed aan Hogeschool InHolland. Het gehele onderzoeksrapport is hier te downloaden.

Recommended Posts
Showing 2 comments
pingbacks / trackbacks
Verduurzaam Bestaande Kantoren! Huidige stand van zaken