Het Stappenplan met BREEAM-NL In-Use

 In Duurzaamheid

Hieronder een hele korte uitleg met stappenplan om met BREEAM-NL In-Use te beginnen.

De BREEAM-NL In-Use is voor bestaande gebouwen :
Kantoren
Retail / winkelpanden

De BREEAM-NL In-Use zal in 2016 ook toepasbaar worden voor :
Hotels
Onderwijsgebouwen
Logistieke gebouwen

[easy-tweet tweet=”Met BREEAM-NL In-Use inzicht in duurzaamheid.” user=”https://twitter.com/KernwaardeGroen” hashtags=”BREEAM”]

BREEAM-NL In-Use is een instrument waarmee de duurzaamheidprestatie van een bestaand gebouw kan worden gemonitord.
Er wordt bij de monitoring gelet op drie onderdelen; het Gebouw (Asset), het Beheer en het Gebruik met doorrekening op de negen aandachtsgebieden (9 categorieën)
Om een gefundeerde beoordeling te geven dienen per onderdeel meerdere vragen en deelvragen beantwoord te worden. Bij certificering dient tevens per vraag bewijsmateriaal aangeleverd te worden. Voor de module asset worden 72 vragen gesteld, voor beheer 52 en voor gebruik 52.

Het hieronder omschreven stappenplan biedt ondersteuning om er efficiënt mee om te gaan. Indien de juiste personen en gebouwinformatie beschikbaar zijn kan in een halve dag middels de self-assessment een score berekend worden.
Het stappenplan ziet er in basis als volgt uit:
1. Het bepalen van de ambitie en doelstellingen op hoofdlijnen
2. Het betrekken van benodigde personen
3. Het verzamelen van gegevens voor de door te rekenen modules
4. Het invoeren van een self-assessment voor één of meerdere modules.

Bij certificering aanvullend de volgende stappen:
5. Het certificeren van één of meerdere modules middels een assessor
6. Jaarlijks KPI’s verzamelen en herberekening score
7. Driejaarlijks her-certificeren (re-assessment).

BREEAM In Use Expert Kernwaarde Groen
Ben je geïnteresseerd in wat BREEAM-NL voor jou kan betekenen?
Wil je met BREEAM-NL In-Use beginnen voor Kantoren, Winkels, Hotels, Onderwijs of Logistieke gebouwen?
Neem dan gerust contact met mij op. En kom eens langs voor een kop koffie.
Robert Sengers | Vastgoed & duurzaamheid expert
via https://nl.linkedin.com/in/robertsengers of +31 620418051

Volg me op Twitter om op de hoogte te blijven van de laatste trends en nieuws !

Recommended Posts
Google office | gezonde gebouwenVerduurzaam Bestaande Kantoren! Huidige stand van zaken